Record details

Title keyword
    Odvodňování
Article
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologie a odvodňování VČSA v dosahu svahů Krušných hor
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky
    Pokrokové prvky v řešení odvodňování povrchových dolů
    Problematika odvodňování lomu Medard
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky
    Typizační směrnice "Odvodňování podloží výsypky"