Record details

Title keyword
    Odvodnění
Article
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Odvodnění urbanizovaných území
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy