Record details

Title keyword
    Okolní
Monograph
    Říční krajina 3 se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
Article
    Izotopy radia termálních minerálních vod v Karlových Varech : Interpretace vztahu vody k okolní hornině
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vliv technické seismicity indukované zavibrováváním štětovnice na okolní zástavbu při realizaci startovací šachty kanalizace v Karviné
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)