Record details

Title keyword
    Okresního
Monograph
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Zpravodaj okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997
Article
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
Serial
    Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi