Record details

Title keyword
    Olomouci
Monograph
    Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za 1995
    Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci
Article
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem (25-11 Hlubočky)
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
Serial
    Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy