Record details

Title keyword
    Optické
Article
    Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg
    Metody atomové absorpční spektrometrie (AAS) a optické emisní spektrometrie s ICP zdrojem (ICP-OES) při aplikaci na analýzu geologických materiálů
    Světlo v kamenech aneb chvála optické mikroskopie