Record details

Title keyword
    Opuštěných
Monograph
    Registr rizikových opuštěných úložných míst
    Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
Article
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Revitalizace opuštěných i činných lomů
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současný stav opuštěných důlních děl v okolí Staré Vožice.
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku