Record details

Title keyword
    Opuky
Article
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    V době románské se ve městě stavělo hlavně z opuky. Geologie Prahy