Record details

Title keyword
    Organického
Monograph
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    SOP H-CS Stanovení minerálního a organického uhlíku a síry
Article
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku