Record details

Title keyword
    Organizace
Monograph
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období
    Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV. Organizace školní sbírky, náměty a geologické výlety, literatura a přírodovědná čítanka
Article
    30 let organizace Moravský kras
    60 let činnosti marocké státní průzkumné organizace
    Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce