Record details

Title keyword
    Ostravě
Monograph
    Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
Article
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Deset let hornického ústavu ČSAV v Ostravě
    Dosavadní výsledky a další výhled základního výzkumu důlní aerologie v hornickém ústavu ČSAV v Ostravě
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Seismický neklid v Ostravě a jejím okolí
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
Serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická