Record details

Title keyword
    Ottnang
Article
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)