Record details

Title keyword
    Ovzduší
Monograph
    Atmosféra a klima : aktuální otázky ochrany ovzduší
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Ovzduší 99
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    Ovzduší 2001
    Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
    Ovzduší 2005
    Ovzduší 2009
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009
    Zpráva o české účasti v Pracovní skupině o účincích (WGE) v rámci Úmluvy o dálkovém znečisťování ovzduší překračujícím hranice států (CLRTAP)
Article
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Dlouhodobé zkoušky přírodních kamenů v městském ovzduší
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Zdroje znečištění ovzduší
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
Serial
    Ochrana ovzduší
    Vodní hospodářství a ochrana ovzduší