Record details

Title keyword
    Písecka
Monograph
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Article
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)