Record details

Title keyword
    Písek
Monograph
    geologická mapa 22-41 Písek
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Písek 22-41, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Písek 22-41, 1 : 50 000
    Mohylová pohřebiště na okrese Písek.
Article
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb,Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Geofyzikální měření pro sanaci opěrné zdi (bývalá sladovna, Písek)
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
    Prosecké podzemí skrývá lomy, kde se v minulosti těžil jemný písek. Geologie Prahy
    Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Two stage evolution of niobian titanite from hedenbergite vein skarn at Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky