Record details

Title keyword
    Pískovce
Monograph
    Kaolinitické pískovce Krašovice - Trnová
    Kaolinitické pískovce Nekmíř - Horní Bělá. Závěrečná zpráva
    Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva
Article
    Barevně a texturně zajímavé křídové pískovce České Republiky
    Chalcedon z lomu na cenomanské pískovce u Maletína na Moravě
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Labské pískovce očima geomorfologa a inženýrského geologa
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Hydrogeologické zhodnocení ciezkovického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Labské pískovce - České Švýcarsko. Geografická verze návrhu národního parku
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci : (14-43 Mohelnice, 24-22 Olomouc)
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
    Pískovce a skalní města
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Středočeské stavební a sochařské pískovce
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Vliv chemických hydrofobizačních prostředků na výměnu vlhkosti mezi póry pískovce a okolním prostředím
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Zelené pískovce východních Čech a jejich využití jako stavebního a sochařského kamene
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
    Železité pískovce v Národním parku Zion v Utahu
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě