Record details

Title keyword
    Pětašedesátníkem
Article
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem