Record details

Title keyword
    Pětasedmdesátníkem
Article
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem