Record details

Title keyword
    Příkrovech
Article
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce