Record details

Title keyword
    Přípravu
Monograph
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
Article
    Geopolymerní reakce metakaolinu pro přípravu zeolitu A
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů