Record details

Title keyword
    Přírodovědec
Monograph
    Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea
Article
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Slovinský přírodovědec baron Sigmund Zois