Record details

Title keyword
    Přístroje
Article
    Historické přístroje pro geomagnetická měření ve sbírkách VŠB - TU v Ostravě
    Seismické přístroje pro lokální měření a monitorovací sítě
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků