Record details

Title keyword
    PřF
Monograph
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
Article
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Výzkumná činnost Katedry hydrogeologie a inženýrské geologie (PřF UK) a její perspektivy
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999