Record details

Title keyword
    Předmět
Article
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu