Record details

Title keyword
    Přenos
Monograph
    Konvektivní přenos tepla v české křídové pánvi. Doktorandská práce
Article
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Zdroj, přenos a ukládání kovů