Record details

Title keyword
    Přes
Article
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Přechody vnitřních planet přes sluneční disk
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Záznam seismických dat v počítači přes paralelní port