Record details

Title keyword
    Přesné
Article
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?