Record details

Title keyword
    Převisu
Monograph
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
Article
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Intenzivní rozpad karbonského pískovce ve skalním převisu Čertova kazatelna v Plzni
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu
    Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan
    Malakostratigrafie pěnitcového převisu V Balnom v Národním parku Nízké Tatry
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
    Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů
    Výzkum pískovcových převisů
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 1
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 2
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část 3
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
    Vznik převisů a jeskynních výklenků v bralné části Velké Fatry