Record details

Title keyword
    Přibyslavice
Monograph
    Locality No. 10 Přibyslavice near Čáslav
Article
    Locality No.4: Přibyslavice near Čáslav, leucocratic peraluminious granites and pegmatites with tourmaline, garnet and primary phosphates
    Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rocks (Přibyslavice, Moldanubicum, Czech Republic)
    Přibyslavice near Čáslav
    Přibyslavice peraluminous granite
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
    Zaniklá lokalita Přibyslavice u Čáslavi