Record details

Title keyword
    Přídolí
Monograph
    12. geologická exkurze 'Silur a devon Barrandovských skal a Přídolí'
    Stop E1-6: Ludlow and early Přídolí succession at Mušlovka Quarry near Řeporyje; early Ludfordian radiation and the effect of the Ludfordian extinction events in the shallow-water carbonate succession
Article
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry - Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
    Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for the burial history of Lower Paleozoic strata
    Graptolite biozones of the Kopanina and Přídolí formations in the upper Silurian of central Bohemia
    Graptolites and Stratigraphy of the Přidoli Series in the East European Platform
    Late Ludfordian and early Přidoli monograptids from the Polish Lowland
    Late Ludlow and Přídolí guide conodonts in the Požáry section (Czech Republic) and their correlation
    Maida nov.gen., the oldest known nektoplanktic bivalve from the Přídolí (Silurian) of Europe
    On some epizoans of Mollusc shells from the Upper Silurian (Přídolí) of the Barrandian area
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu. Sedimentological research of the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian area: preliminary results
    Přídolí - the fourth subdivision of the silurian
    The 'Přídolí hothouse', a trigger of faunal overturns across the latest Silurian Transgrediens Bioevent.
    Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic)
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)