Record details

Title keyword
    PR
Article
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (jižní Čechy, okres Strakonice)
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Měkkýši (Mollusca) PR Lužany, Přešticko, západní Čechy
    Měkkýši PR Bystřice v Českém lese
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí