Record details

Title keyword
    Padesát
Article
    Antonín Jančařík - padesát let
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Padesát let ediakarské fauny?
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha