Record details

Title keyword
    Pahorkatiny
Monograph
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovské pahorkatiny
Article
    Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny
    Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných vápencových Álp
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    "Zelezné klády" výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny