Record details

Title keyword
    Paleontolog
Monograph
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
Article
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Zemřel paleontolog Zdeněk V. Špinar