Record details

Title keyword
    Paleostrasů
Article
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice