Record details

Title keyword
    Palygorskit
Article
    Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě