Record details

Title keyword
    Palynologický
Monograph
    Paleoekologický a palynologický výzkum paleomeandru řeky Moravy v Litovelském Pomoraví
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero
Article
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Palynologický a paleoalgologický výzkum přírodní památky Jezero u Vacenovic v okrese Hodonín
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku : 13-31 Říčany
    Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku
    Palynologický rozbor nivních sedimentů Úterského potoka (12-33 Plzeň)
    Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny (34-21 Hustopeče)
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Palynologický výzkum aluviálních půd paleomeandrů Žitného ostrova (Slovensko)
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk, 14-43 Rychnov nad Kněžnou, 13-42 Pardubice)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů z východočeské oblasti (14-43 Žamberk)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Palynologický výzkum v CHKO Žďárské vrchy
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Předběžný palynologický výzkum na lokalitě Hlubočepy - železniční zářez (chotečské až srbské souvrství, střední devon, eifel až givet)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum (34-21 Hustopeče)
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum