Record details

Title keyword
    Palynologii
Article
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    22. zasedání pracovní skupiny pro paleobotaniku a palynologii v Berlíně