Record details

Title keyword
    Památek
Monograph
    Geologicko-geomorfologický inventarizační průzkum vybraných přírodních památek a jejich návrhů v západní části CHKO Žďárské vrchy
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Article
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kritéria výběru přírodního kamene pro opravu památek: experimentální hodnocení vybraných českých pískovců pro opravu Karlova mostu
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Stav architektonických památek a paleontologie
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Tenzometrická měření využívaná při opravách historických památek
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
Serial
    Průzkumy památek