Record details

Title keyword
    Paměti
Monograph
    Dýchat s ptáky : obyčejné text y o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst
    Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
Article
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Pietní místa v krajinné síti - komplementarita historické paměti a biodiverzity
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Velké povodně na území České republiky - ztráta historické paměti