Record details

Title keyword
    Pb-Zn
Monograph
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
Article
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    Mineralizimet sedimentare Te Pb-Zn Ne depozitemet triasike te treves Alpine dhe mundesia e gjetjes se tyre NE Shqiperine E veriut (rajoni i Shkodres)
    Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic