Record details

Title keyword
    Peštála
Article
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)