Record details

Title keyword
    Pec
Monograph
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Nová Pec 32-14, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 3214 Nová Pec
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
Article
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Čertova pec a její fauna
    Drábova pec v údolí Vošmendy
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian zone)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)