Record details

Title keyword
    Pedogeneze
Monograph
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
Article
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Počáteční stadium pedogeneze na terasových svazích. Initial stage of pedogenesis on terraced slopes
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese