Record details

Title keyword
    Pegmatitu
Monograph
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
Article
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Columbit z pegmatitu u Kovářové
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Danalit z pegmatitu od Horních Novosedel sv. od Písku
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny moravských pegmatitů
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Dva drahé kameny ze severomoravských pegmatitů
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina.
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály pegmatitů ostrova Elby
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum
    Nerosty z pegmatitu od přehrady v Jablonci n. Nisou - Mšeně
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled lithných pegmatitů na území Čech
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled studia žulových pegmatitů kanadského štítu 1968-1989
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Pseudomorfózy smektitu po klinopyroxenu ze souvků pyroxenického pegmatitu ze Supíkovic u Jeseníku
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Stopové prvky v křemeni z pegmatitu Věžná I (Česká republika)
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Vznik pegmatitů migmatitizací
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy