Record details

Title keyword
    Pegmatity
Article
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Drahokamové pegmatity jižní Kalifornie
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Lithné pegmatity Mongolska
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity severovýchodní Karélie (Rusko)
    Pegmatity v borském granulitovém masívu
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatity z Chvalovic
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů