Record details

Title keyword
    Peraluminického
Monograph
    Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
Article
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu