Record details

Title keyword
    Perm
Monograph
    Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
    Sedimentologie aluviálních uloženin a původ klastického materiálu trutnovského souvrství ve vnitrosudetské pánvi (spodní perm, Čechy)
Article
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Oparenské slepence: perm nebo křída? : (02-43 Litoměřice)
    Oparenské slepence: perm nebo křída?
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Xenacanthiden (Pisces, Chondrichthyes) des mitteleuropäischen Oberkarbon und Perm : revision der Originale zu GOLDFUSS 1847, BEYRICH 1848, KNER 1867 und FRITSCH 1879-1890