Record details

Title keyword
    Permu
Monograph
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
Article
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Co přinesl projekt IGCP o permu a triasu č. 203
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
    Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Redukčné geochemické procesy v sedimentárnych horninách severogemerického permu
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Vzácne zeminy v horninách permu gemerika
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve (04-41 Vrchlabí, 03-44 Dvůr Králové)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve spodním permu podkrkonošské pánve