Record details

Title keyword
    Perspektiva
Monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
Article
    Historie a perspektiva využití dobšinského serpentinitu ve stavební praxi
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti
    Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Súčasný stav rudnej surovinovej základne v ČSSR a jej perspektíva
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Technolitologie, současnost a perspektiva
    Úloha a perspektiva uhlí v ČSFR